top of page

Visie en Missie

Integer, eerlijk en onafhankelijk met elkaar omgaan

Missie
Onafhankelijk de beste service verlenen aan al onze klanten.
Borbotech BV biedt diensten aan, welke betrekking hebben op onderzoek, corrosie en preventie in leidingsystemen.
 
Visie
Sprinklerinstallaties kunnen van vitaal belang zijn voor mens en maatschappij.
Corrosie zal nagenoeg altijd, in meer of mindere mate, ontstaan in leidingen.
Borbotech streeft er naar om langdurige partnerships met haar klanten te ontwikkelen, waarbij de dienstverlening van Borbotech conform het “one-stop-shopping” principe zo breed mogelijk wordt ingezet.
Van het uit handen nemen van diverse onderzoeksprojecten tot het voorkomen van corrosie.

 
Borbotech wil graag een bijdrage leveren aan het inzichtelijk krijgen van de functionaliteit van leidingsystemen.

Hoe ziet uw sprinklerinstallatie er inwendig uit en functioneert deze wel als er brand is?

Met onze diensten bieden wij onze klanten "one stop shopping" aan.

Borbotech

​Because it all happens on the inside

bottom of page