Het gebeurt allemaal van binnenuit

Leidingonderzoek

 • Onafhankelijk
 • TB80
 • Inzicht

Functioneert het?

Een inwendig leidingonderzoek van de sprinklerinstallatie heeft als doel vast te stellen of het correct functioneren van de sprinklerinstallatie op dit moment of in de nabije toekomst bedreigd wordt door (gedeeltelijke) verstopping van leidingen en/of sprinklers. Dit kan veroorzaakt worden door corrosie. De minimale omvang per sectie, volgens Technisch Bulletin TB80, van een inwendig leidingonderzoek omvat controle van:
 • De alarmklep en/of terugslagklep
 • Een hoofdleiding
 • Een verdeelleiding
 • Sprinklerstrangen op verschillende hoogteniveaus (indien aanwezig)
 • Een doodlopend leidingdeel
 • Vijf sprinklerkoppen

Afspraak maken            Technisch Bulletin 80 – 2021

Onderzoek & factoren

Om een deugdelijk onderzoek uit te kunnen voeren, proberen wij ten minste 20 meter van elk soort leidingen in de sectie van de installatie te onderzoeken. De te onderzoeken locaties kunnen wij bepalen tijdens ons vooronderzoek. Hierbij kijken wij naar de volgende factoren:
 • Hoger gelegen leidingen (luchtinsluiting)
 • Verzakkingen in het leidingwerk
 • Lekkages
 • Contact tussen verschillende leidingmaterialen
 • Chemische invloeden
 • Neerwaarts gebogen leidingen
 • Opwaarts gebogen leidingen
 • Locaties met een hoge omgevingstemperatuur

Kom in contact

Volgens de regels

TB80 Leidingonderzoek

Door de minimale omvang steekproefsgewijs te onderzoeken met een video-endoscoop, kan op eenvoudige wijze, vele meters van een leiding onderzocht worden. Dit geeft een representatief beeld hoe de gehele installatie eruit kan zien.

Meer weten?

Rapportage

Na een leidingonderzoek zal Borbotech een onafhankelijk oordeel geven over de staat van het systeem, middels een uitgebreide rapportage. In onze rapportage staat, volgens TB80, een conclusie over de aannemelijkheid van het correct functioneren van de onderzochte sprinklerinstallatie. Ook worden eventuele aanbevelingen en corrigerende maatregelen opgenomen. Dit alles volgens onze eigen interpretatie.

Wat kan Borbotech qua leidingwerk nog meer voor u onderzoeken?

 • Gasleidingen
 • Koelwaterleidingen
 • Persluchtleidingen
 • Waterleidingen
 • Droge blusleidingen
 • Brandstofleidingen
 • Bruggen (voorspankanalen)

Hulp of advies nodig van een expert?

Neem contact op met Marc

×
Contact
Akkoord